NHLA Inspector Training School Class 171 (Click to Enlarge & Download)

NHLA Inspector Training School Alumni

Class 171
Graduation Date: August 15, 2013
“FRONT ROW (L to R) Sasha Xie, CoCo Huang, Rich Hascher (Instructor), Ariel Yin, Lishan Zhong SECOND ROW (L to R) Xiao Lian Xu (Interpreter), Grove Zhu, Jin Hua Yu, W. Paul Wyatt, Jonathan Michael Darocha, Randy Wilson (Assistant Instructor), Ping Jiang”